Druk op ESC om af te sluiten

De kerken van Emmerich

De stad kent maar liefst 2 kerken, namelijk de Aldegundiskirche en de St. Martini Münsterkirche. Deze 2 kerken zijn zeer bijzondere kerken, ze kennen beide een rijke geschiedenis.

De Aldegundiskirche

Deze kerk is gebouwd rond het jaar 700. De kerk was sinds het jaar 914 verbonden met de Stift. Deze stift is een gebied waarbij een bisschop, een proost of een abt een zeggenschap hebben. Toen deze stift verhuisde naar een plaats buiten de stadsmuren, kreeg de Algundiskirch de patrocinium van de heilige Aldefonda.

Deze kerk is verwoest geweest door een brand. Hierdoor moest een deel van deze mooie kerk opnieuw gebouwd worden. Helaas mocht dit niet lang baten, want in het jaar 1651 kreeg de kerk wederom te kampen met een nieuwe brand. Waarnaar de kerk een tweede poging gedaan had om de kerk opnieuw op te bouwen. Het plan van de kerk was om in het jaar 1944 de kerk te renoveren. Voordat deze renovatie plaats kon vinden, werden de buitenmuren verwoest.

De stad is tot 1955 bezig geweest met de wederopbouw van de kerk zoals deze stond. Pas in het jaar 1959 konden ze beginnen aan de wederopbouw van de toren en in 1967 konden de beelden pas weer aan de toren worden bevestigd. Deze wederopbouw is dus deze zeker een lang proces geweest.

St. Martini Münsterkirche

Deze kerk is een bijzondere kerk. Deze kerk is opgebouwd uit 2 gedeelten, namelijk een Romaans deel en ene Gotisch deel. Het Romaanse deel is al opgebouwd rond het jaar 1040 en het Gotische deel is gebouwd in de vijftiende eeuw, een bijzondere kerk die uit 2 uitgesproken stijlen bestaat.

In deze kerk kunt u ook een ondergrondse ruimte uit de elfde eeuw bezoeken. Daarnaast kunt u ook elementen van de kerkschat van de Sint-Vituskerk van Elten hier bewonderen.