Druk op ESC om af te sluiten

Het Raethuys

Het Raethuys stamt uit 1531. Dit bijzondere Rijks monumentale gebouw is prominent aanwezig in het centrum van ’s-Heerenberg. Dit historische pand is van oudsher het bestuurscentrum van de stad als het Land van Bergh geweest. Vergaderingen van de magistraat en de geërfden van het Graafschap van den Bergh hebben hier plaatsgevonden. Daarnaast werd er recht gesproken, In de kelder was een kleine gevangenis.

Tot enkele jaren na de gemeentelijke herindeling in 2005 heeft dit gebouw nog dienst gedaan als gemeentehuis. Nadat de toenmalige gemeenteraad besloten had om het toekomstige gemeentehuis in Didam te plaatsen en de Berghse bevolking haar ongenoegen had geuit over het verdwijnen van het gemeentehuis in de stad ’s-Heerenberg, werd besloten om het Raethuys voor de gemeenschap te bewaren. In 2018 werd het pand grondig gerenoveerd en sinds november 2018 heeft de Heemkundekring Bergh daar haar domicilie waar zij zich bezighouden met het bewaken, bewaren en uitdragen van het culturele erfgoed van het voormalige Land van Bergh. Behalve een informatie en kenniscentrum zijn er ook bijzondere vondsten tentoongesteld die in de loop de jaren door de archeologische afdeling van de Heemkundekring in dit gebied zijn opgegraven.

Bron: Heemkundekring Bergh