Druk op ESC om af te sluiten

“Maria van Nassau, gravin tussen twee vuren”

Afgelopen zondag opende burgemeester Harry de Vries officieel de expositie “Maria van Nassau, gravin tussen twee vuren

Het hele land viert met exposities en activiteiten de geboorte van Nederland, 450 jaar geleden. In 1572 veroveren de geuzen Den Briel, dit betekent een keerpunt in de 80-jarige oorlog in het westen van het land. Helaas is dan in het oosten nog geen sprake van een kentering en is nog lange tijd sprake van heftige strijd.

Toch neemt Stadsmuseum Bergh deel aan deze viering, om te laten zien wat er gebeurt in het Graafschap Bergh, dat zeer te lijden heeft onder deze oorlog.. Door het huwelijk van Graaf Willem IV van den Bergh, die woonde op Kasteel Huis Bergh, met Maria van Nassau de zuster van Willem van Oranje is het graafschap jaren een strijdtoneel met alle verwoestingen en ellende die daarmee gepaard gaan.
In het museum besteden we aandacht aan het bewogen leven van gravin Maria van Nassau. Doordat haar man later overliep naar Spaanse zijde, werd zij heen en weer geslingerd tussen trouw aan haar man en trouw aan haar familie.

Concept en foto: Robin Sommers