Druk op ESC om af te sluiten

Drieduizend jaar bewoning in Braamt

Stammen de Broampse lu-j af van de vrouw wier urn gevonden is bij de bouw van het huis van Tom Welling tegenover Koenders molen? Een serieuze vraag waar de veldwerkgroep Braamt van de Heemkundekring Bergh op vrijdag 28 februari om 20.00 uur in het dorpshuis te Braamt een antwoord hoopt op te vinden.

Bewoners

Opgravingen van de laatste jaren hebben aangetoond dat in en rond Braamt al meer dan drieduizend jaar onafgebroken mensen hebben gewoond. In 2014 is bij de bouw van het huis van Tom en Astrid Welling aan de Zeddamseweg een grafveld gevonden. Resten uit een urn zijn gedateerd op tweehonderdvijftig tot duizend jaar voor Christus. Bij de bouw van de stal van Jansen van de Koppel, in het najaar van 2016 zijn sporen gevonden van een of meerdere boerderijen die zelfs teruggaan tot tweeduizend jaar voor Christus. In mei 2018 zijn bij de renovatie van de woningen in de Graaf Hendrikstraat de fundamenten blootgelegd van een hutje uit de zeventiende eeuw.

Archeologie

Op verzoek van de veldwerkgroep Braamt hebben de amateurarcheologen Hans Roem en Johan Lukassen de vondsten die in Braamt zijn gedaan in een groter geheel te plaatsen.

Hierbij kwam de vraag; hoe zag onze omgeving en drieduizend jaar geleden uit? Welke mensen leefden er en waar leefden zij van?

Presentatie

Op vrijdag 28 februari geven Johan Lukassen en Hans Roem, aan de hand van gevonden voorwerpen, kaarten en foto’s, een spannende presentatie hoe het er in het prehistorische Braamt er aan toeging. Hoe de mensen in de Romeinse tijd woonden en werkten. Of de bewoning daarna doorliep of dat het gebied een tijd verlaten is geweest. Er zal uitvoerig worden ingegaan op de opgravingen in de Graaf Hendrikstraat en wat men zich moet voorstellen bij het Braamts hutje uit 1650.

De veldwerkgroep Braamt van de Heemkundekring Bergh nodigt iedereen uit van harte uit om deze bijzondere presentatie op vrijdag 28 februari in het dorpshuis “de Braempt” aan de Langestraat 22 te Braamt bij te wonen.