Druk op ESC om af te sluiten

Montferlandse kleuterklassen lezen Nijntje in Liemers dialect

Op maandag 20 januari j.l. kregen leerkrachten van de Montferlandse basisscholen uit handen van Edwin Zweers en Rob Vister, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Heemkundekring Bergh, het boekje over Nijntje in het Liemerse dialect aangeboden.

De vertaling in het Liemers dialect, een taalvorm uit het Neder Frankisch, is gedaan door Antoon Berentsen, voorzitter van de dialectwerkgroep van de Heemkundekring.

“Als oudheidkundige vereniging hechten wij erg veel waarde aan de manier waarop de mensen in de Liemers vroeger spraken. Helaas verdwijnt het Liemerse dialect steeds meer naar de achtergrond en dat is erg jammer. Het behoud van de streektaal is niet alleen belangrijk vanuit cultureel oogpunt, maar naast het spreken van het algemeen beschaafd Nederlands, ook belangrijk voor de taalontwikkeling van het kind. Wetenschappelijk is het inmiddels aangetoond dat wanneer een kind tweetalig wordt opgevoed, ook al is de tweede taal een streektaal, deze in een latere fase gemakkelijker een derde of vierde taal aanleert”, vertelt Edwin Zweers.

“De Heemkundekring heeft als functie het bewaken, bewaren en uitdragen van het culturele erfgoed van het voormalige land van Bergh. Naast de lessen die wij al enkele jaren op de Berghse basisscholen geven op het gebied van genealogie, archeologie en de historie van Bergh, willen wij ook graag dat er meer aandacht komt voor het spreken van onze streektaal.

De eerste aanzet hebben wij nu gegeven door het boekje van Nijntje in het Liemers dialect bij de scholen in de kleuterklassen aan te bieden. Daarnaast zullen wij ook nog enkele andere boeken in onze streektaal aanbieden waar onder “een trop Barghse weurd”.

Het zou mooi zijn dat de Montferlandse leerkrachten het Liemerse dialect omarmen zodat deze taal niet verloren gaat. De dialectwerkgroep van de Heemkundekring is graag bereid om hier hun medewerking aan te verlenen”, aldus Rob Vister, portefeuillehouder schoolprojecten.