Druk op ESC om af te sluiten

Kasteelstad Bergh

De oorsprong van kasteel Huis Bergh ligt in de 12de eeuw, een burcht op een kleine motte midden in een moeilijk begaanbaar moeras. Er heeft zich vanaf het begin een nederzetting gevormd bij het kasteel dat door de eeuwen heen steeds groter en fraaier werd. In 1379 wordt door de heer Willem 1 van den Bergh stadsrechten verleend aan de woonplaats. In de 15de eeuw komen er verdedigingswerken helemaal rondom kasteel en stad, wat uniek is in Nederland. Vandaar de naam Kasteelstad.

Ontdek de Kasteelstad Bergh. Ga terug naar de Middeleeuwen.

Om de stad ligt een grote aarden wal, waarvan nu nog steeds een aanzienlijk deel aanwezig is aan west- en noordkant van de oude binnenstad, daarbinnen liggen de stadsmuren met vijftien muurtorens, twee stadspoorten en een binnen- en buitengracht. In totaal zijn er vijf bastions waar eventueel kanonnen op geplaatst kunnen worden die in elke richting kunnen schieten. Enkele delen van de stadsmuur en drie muurtorens zijn herbouwd en nu nog zichtbaar.

Voor meer informatie ga naar de website Kasteelstad.nl