Druk op ESC om af te sluiten

Kracht van Kronieken

‘Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis. De Kracht van de Kronieken is nog te bekijken t/m 14 november 2021. Wacht niet langer en breng een bezoek aan Kasteel Huis Bergh’.

Kasteel Huis Bergh kocht in 2017 een uitzonderlijk handschrift met een imposante verzameling geïllustreerde kronieken oftewel geschiedverhalen. Wist u dat elke afzonderlijke kroniek is voorzien van een gekleurde tekening? Het wapen dat Willem II van de Bergh sinds 1442 voerde staat helemaal voorin het handschrift. Hieruit valt op te maken dat het boek al vroeg na zijn ontstaan, kort voor 1460, in diens handen was. Mogelijk was Willem II van den Bergh wel de opdrachtgever. U zou kunnen zeggen dat met de terugkeer van het boek, het boek weer thuis is.

De tentoonstelling

In de tentoonstelling ‘Kracht van de Kronieken’ staat het handschrift centraal. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis. De tentoonstelling geeft naast de artistieke rijkdom van de regio Gelre u als bezoeker een kijkje in de politieke verhoudingen en machtsconflicten in Gelre aan het einde van de 15de eeuw. Bijzondere aandacht gaat uit naar de heer van Bergh. Tevens wordt in de tentoonstelling ook 15de-eeuwse documenten uit het rijke huisarchief van Huis Bergh getoond. Bovendien verschijnt bij de tentoonstelling een publicatie waarin experts de resultaten presenteren van hun onderzoek naar verschillende aspecten van het laatmiddeleeuwse boek.

Verhalen over macht

Bestaande machtsverhoudingen en politieke standpunten van die tijd worden door de kronieken weergegeven. Het boek opent met de geschiedenis van diegenen aan wie de meeste invloed werd toegekend. De meeste invloed werd toegekend aan de pausen. Hierna volgen de kronieken van de bisdommen Keulen, Luik, Münster en Utrecht. De regio’s Gelre, Holland, Brabant, Mark en Kleef behoren ook tot de kronieken.

Grensoverschrijdend

Voor bezoekers uit het Nederlands-Duits grensgebied is deze tentoonstelling extra interessant. De kronieken die in het handschrift zijn opgenomen, overschrijven de grenzen van het huidige Nederland. Het handschrift bevat een kroniek van het bisdom Münster en een kroniek van Kleef. Bovendien zijn er kunstwerken te zien uit het Nederrijngebied. Bij deze kunstwerken kunt u denken aan de Rijnlandse historiebijbel uit de Staatsbibliotheek Berlijn en beelden van makers uit Kleef.

Oudste bekende kroniek van Gelderland

De meest prominente plaats wordt ingenomen door de Cronijck van Gelre. Dit is tevens de oudste bekende kroniek van het hertogdom Gelre. Het is dus bijzonder. Er wordt een begin gemaakt met de geschiedschrijving van Gelre, voorloper van de huidige provincie Gelderland.

Willem II, bijgenaamd ‘de Rijke’, heer van Bergh, onderhield nauwe contacten met de heren in de buurt en met de grote spelers op het politieke toneel. Willem werd in 1424 raadsheer van de hertog. De Duitse keizer verhief zijn zoon Oswald van den Bergh in 1486 zelfs tot Rijksgraaf.

Locatie

Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8
7041 AC ‘s-Heerenberg
0314-661281
info@huisbergh.nl
www.huisbergh.nl